Czym się zajmujemy?

Planowanie inwestycji

Cykl zarządzania projektem
Oceny oddziaływania na środowisko
Studia wykonalności
Analizy finansowe i ekonomiczne
Wnioski o dofinansowanie inwestycji

Wsparcie inwestora

Oszacowanie kosztów projektu
Analiza wykonalności
Programowanie budynków
Audyty techniczne, audyty dokumentacji
Ocena wpływu na środowisko
Przygotowanie umów
Monitoring i ewaluacja projektów

Doradztwo biznesowe i organizacyjne

Wspieramy m.in. we wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych i strategicznych.
Ulepszamy procesy decyzyjne, jak również stosujemy działania optymalizacyjne i rozwojowe.